Επιλογή γλώσσας


Προκηρύξεις

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του έργου: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕΚ, ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ., ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ».

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. – ΕΠΑ.Σ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013».

 

 «Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 7μηνης κατ' ανώτατο όριο διάρκειας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΣ και IEK του ΟΤΕΚ, εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013»
-ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΣ- , -ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΚ- , -ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ-

Ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων: Από και 9/12/2012 έως 18/12/2012
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα, της τελευταίας σελίδας της προκήρυξης.