Επιλογή γλώσσας

Ανακοινώσεις

 

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015, και αίτηση εγγραφής .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2015, των μαθητών ΕΠΑΣ, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).
--Υπόδειγμα 1 -- , -- Υπόδειγμα 2 --

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015.
--- Πίνακας Κατάταξης ---

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015, και αίτηση εγγραφής .

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015
--- Πίνακας Κατάταξης ---

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού 13 Οκτωβρίου-12 Δεκεμβρίου 2014 -Τελική Βαθμολογία"

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού Β΄ Κύκλος (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2014). Τελική βαθμολογία

Επιλογή υποψηφίων προς φοίτηση, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθηνών του Υπουργείου Τουρισμού και τελική διαμόρφωση αυτών.

Επιλογή υποψηφίων προς φοίτηση, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
-- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ --
-- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ--
-- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --
-- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ --

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

Επιλογή υποψηφίων προς φοίτηση, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ρόδου, Ηρακλείου και Μακεδονίας
-- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ --
-- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --
-- ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --
-- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --
-- ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --
-- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΟ ΡΟΔΟΥ --
-- ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ --

Επιλογή υποψηφίων προς φοίτηση, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθηνών
-- ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ, BAR - ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ --
-- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ --
-- ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ --

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
-- Αγγλική γλώσσα --
-- Γαλλική γλώσσα --
-- Γερμανική γλώσσα --
-- Ιταλική γλώσσα --

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης για την υλοποίηση του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, για την 22η Δεκεμβρίου 2014 και λήξης την 30η Απριλίου 2015.

Κατανομή και προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα επτά (77) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
-- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ --
-- ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ --
-- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ--

Ημερομηνίες διεξαγωγής των προσωπικών συνεντεύξεων υποψηφίων, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS + «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Ρόδου και Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.


Προκήρυξη/Πληροφοριακό Δελτίο για την εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.
-- ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ --


Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις ΕΠΑ.Σ και Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Γαλαξειδίου
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 22/10/2014 έως και 31/10/2014.
-- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ


Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) , του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015
-- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΤΕ
-- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην ΑΣΤΕΡ: από 16/10/2014 έως και 27/10/2014. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην ΑΣΤΕΚ: από 17/10/2014 έως και 27/10/2014.

Πρόγραμμα « Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS +
-- Αίτηση Συμμετοχής --

 

(Ανακοίνωση) Επικύρωση αποτελεσμάτων Β' κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015

- (Συνολικός) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Ανά σχολή:
1. ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
3. ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
4. ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
5. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ
Επισημαίνεται ότι δίνεται προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (από 13/10/2014 έως και 15/10/2014) στους υποψηφίους να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

 

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ - I.E.K. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 11/10/14 έως και 20/10/2014.
-- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
-- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΣ-ΙΕΚ 2014-15
-- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-15

Διαδικασία Επέκτασης της Άδειας Ξενάγησης επαγγελματιών ξεναγών σε γλώσσες πέραν των αναγραφόμενων στην άδειά τους


(Ανακοίνωση) Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015

- (Συνολικός) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Ανά σχολή:
1. ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
3. ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
4. ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
5. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

 


Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί από 13/10/2014 έως 12/12/2014 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί από 29/09/2014 έως 28/11/2014 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού για το εκπ. ετ. 2014-2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ . 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014
για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο site του ΕΟΠΕΠ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ 2014, ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.

Επικύρωση αποτελεσμάτων των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης, Αθήνας, Ηρακλείου, Ρόδου και Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014, ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα υλοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρακτική άσκηση θέρους 2014, μαθητών ΕΠΑΣ, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Ανώτερων Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού.

Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έγκριση πρακτικών Επιτροπών Ενστάσεων στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα οχτώ (48) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πίνακας αποτελεσμάτων ταχύρρυθμου σεμιναρίου ξεναγών-Πανεπιστήμιο Αιγαίο-Μυτιλήνη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επιλογή υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014 στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Επιλογή υποψηφίων για φοίτηση, ανά τουριστική επιχείρηση, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα οχτώ (48) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης
--- ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 15/11/2013 ΕΩΣ 20/11/2013

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ:
1. ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Πελοποννήσου, Αναβύσσου, Μακεδονίας καθώς και ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
2. ΙΕΚ Αθηνών καθώς και ΕΠΑΣ Θράκης, Γαλαξιδίου
3. ΑΣΤΕ Ρόδου και Αγ. Νικολάου
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-14

Επικύρωση αποτελεσμάτων Β΄ κατανομής για την εισαγωγή μαθητών ΕΠΑ.Σ. και καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 - 2014.
1α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑ.Σ (2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
1β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑ.Σ

2α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ι.Ε.Κ (2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
2β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ι.Ε.Κ

 

1α. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για φοίτηση 450 ατόμων (καταρτιζόμενων), στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014»
1β. Αίτηση Συμμετοχής
1γ. Ημερομηνία έναρξης προγράμματος


Κατακύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής μαθητών ΕΠΑ.Σ. και καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014
1α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑ.Σ (1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
1β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑ.Σ

2α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ι.Ε.Κ (1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
2β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ι.Ε.Κ
2γ. Μη υποχρέωση καταβολής διδάκτρων καταρτιζομένων ΙΕΚ

 

Διαδικασία επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης για επαγγελματίες ξεναγούς-κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων γλωσσομάθειας

 

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων μαθητών και καταρτιζομένων για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. και τα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014
1. Ανακοίνωση για τα μορία των υποψηφίων μαθητών και καταρτιζομένων
2. Κατάσταση Μορίων Υποψηφίων ΕΠΑ.Σ
3. Κατάσταση Μορίων Υποψηφίων Ι.Ε.Κ

 

«Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) , του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014»
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 11-10-2013 έως και 21-10-2013.
-Επισήμανση: Σας εφιστούμε την προσοχή σας για την υπογραφή της αίτησης στη τελευταία σελίδα κάτω από την υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας τόπο και ημερομηνία
- Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν στις παρακάτω διευθύνσεις:
ΑΣΤΕΡ: Δημοκρατίας 2, ΤΚ:85100, Ρόδος, τηλ. 22410-24190.
ΑΣΤΕΑΝ: Λατούς 25, ΤΚ:72100, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη, 28410-28565.


Υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α' έτος των Α.Σ.ΤΕ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 11-10-2013 έως και 18-10-2013.

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 9μηνης κατ' ανώτατο όριο διάρκειας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 9-10-2013 έως και 18-10-2013.

Εγγραφή στο Μητρώο Ξεναγών και έκδοση δελτίων ταυτοτήτων νέου τύπου για επαγγελματίες ξεναγούς
1. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Μητρώο Ξεναγών για τους εν ενεργεία Ξεναγούς.
2. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Μητρώο Ξεναγών για τους συνταξιούχους Ξεναγούς.

  2η Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του ΥπουργείουΤουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014,
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20  ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2013  και ώρα 15:00.

   1η Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014,
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 15:00'.


Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μυτιλήνη.


 Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014.
Πληροφορίες για την προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από  29/8 - 13/9/2013 
και ώρες από 9:30' - 15:00' στα παρακάτω εκπαιδευτήρια:
-ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, τηλ.: 22910-36998, 42294.
-ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.:2810-7613 63, 2810-332927.
-ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας – Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920/25551 - 4, 23920-75919.
-ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.
-ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541,26610-90030.
-ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας, τηλ.: 22650/41997-8, 22650-42394
-ΕΠΑ.Σ. Θράκης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, τηλ. 25510-25288.
-ΕΠΑ.Σ.-I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, 212 00 Άργος. τηλ.:27510-20115, 27510-20127, 27510-23856.
-Ι.Ε.Κ. Αθήνας, Φαραντάτων 4, Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655.


  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
(Υποβολή αιτήσεων  έως 30/8/2013)


 
1. Ανάρτηση τελικών βαθμολογιών Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού. Φορέας Υλοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
σχετ. : παρ. 3 του άρθου 3, της ΥΑ 18062/20-12-2012 (ΦΕΚ 3401/Β΄)

2. Ανάρτηση τελικών βαθμολογιών Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού. Φορέας Υλοποίησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
σχετ. : παρ. 3 του άρθου 3, της ΥΑ 18062/20-12-2012 (ΦΕΚ 3401/Β΄)  Διαδικασία διενέργειας επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των
επαγγελματιών ξεναγών


 Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


 Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

 Πρακτική άσκηση μαθητών-καταρτιζομένων-σπουδαστών, Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην Ο.Τ.Ε.Κ.)

  Επιλογή υποψήφιων καταρτιζόμενων στα τμήματα Μετεκπαίδευσης

 Επιλογή πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα Μετεκπαίδευσης

Κατανομή και προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. Ο.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού
-ΑΙΤΗΣΗ-
Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, για τα τμήματα μετεκπαίδευσης, θα υποβάλουν το ''ειδικό έντυπο''-Αίτηση, στο κτίριο του Υπουργείου Τουρισμού, Λεωφ. Αμαλίας 12, Ισόγειο (Πρωτόκολλο).

-Μόνο για την Αθήνα- Λόγω των συνεχιζόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων στα Μ.Μ.Μ. , παρατείνεται η κατάθεση αιτήσεων, για τα προγράμματα κατάρτισης - μετεκπ/σης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων, έως και Πέμπτη 31/1/2013.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013:
*(Ειδικά για το εκπαιδευτήριο της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, πριν προσέλθετε σε αυτό, επικοινωνήστε στο τηλ.: 25510-25288 ή 25510-22838).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1ος Διαγωνισμός Μαγειρικής Τέχνης στον Ο.Τ.Ε.Κ. Γαλαξειδίουλοιπές φωτο...


« Διάλεξη για το ευαίσθητο κοινωνικό θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών & καταχρήσεων στο εκπαιδευτήριο Μακεδονίας»

«2o Τουρνουά Γνώσεων "Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουριστικού Μάρκετινγκ" Β'ετών Μαθητών Ξενοδοχειακών - Επισιτιστικών Υπηρεσιών, της ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας»

«Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Ειδικότητας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών ΕΠΑΣ Μακεδονίας στο οινοποιείο ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ»

«Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Ειδικότητας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών ΕΠΑΣ Μακεδονίας στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY Θεσσαλονίκης»

«Ημέρα Καριέρας» στις 04 Απριλίου 2012 -
Εθελοντική Αιμοδοσία από μαθητές ΕΠΑ.Σ. Ο.Τ.Ε.Κ. Κέρκυρας

Η «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2012» ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 12Οο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ:
Εθελοντική αιμοδοσία
Σ
υμμετοχή στο 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2012.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Εθελοντική αιμοδοσία


2ο Βραβείο (Ασημένιο) στη HO . RE . CA . για το Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας, Βίντεο: Διαγωνισμός Μαγειρικής Τέχνης 2009

 

 

 

Ι.Ε.Κ. Αθήνας - Βίντεο: "Γαστρονομικές αναζητήσεις".
Μια παραγωγή των σπουδαστών, του δ' εξαμήνου της ειδικότητας "Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης", με παρασκευές που δημιούργησαν πάνω σε ελεύθερο θέμα, με σκοπό τη φωτογράφηση τους από εξειδικευμένο φωτογράφο.