Επιλογή γλώσσας

 

Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σχολές Ξεναγών

 

Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού επί του παρόντος δεν λειτουργούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 3736 109 και 210 3736 134, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpe@mintour.gr .