Επιλογή γλώσσας

 

Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σχολές Ξεναγών

 

Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού δεν λειτουργούν προσωρινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 3736005 και 210 3736 134, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpe@mintour.gr